پارسیـان لیفتـراک لوتوس ماشین

عاملیت فروش و خدمات پس از فروش آسان خودرو کد-105

(سهامی خاص)
آسـان خـودرو
 ارائه شرایط فوق العاده فروش
 فــروش اقســاطی
 پــرداخت اعتبــاری
 ارائه تسهیلات ویــژه
 فروش و خدمات پس از فروش جرثقیل های ZOOMLION
 در ظرفیت های 25 الی 220 تن
  با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 به همراه وارانتی 1 ساله یا 2000ساعت
 فروش و خدمات پس از فروش بیل هیدرولیک ZOOMLION
 همراه با وارانتی 1 سـاله یا2500سـاعت
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 دامپتراک NHL
 در ظرفیت های 35-60-100 تن
 وارانتی 1 سـاله یا 5000 سـاعت
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 فروش تاور کرین ZOOMLION
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 به همراه وارانتی 1 ساله
 با ظرفیت های6-8-10-12-16 و 25 تن
 فروش و خدمات پس از فروش لودر چرخ لاستیکی FIXTECH-CG
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 وارانتی 1 ساله یا 2000ساعت
 ارائه شرایط فوق العاده فروش
 فروش اقساطی و پرداخت اعتباری

اخبار سایت شرکت پارسیان لیفتراک لوتوس ماشین


فروش فوق العاده، اعتباري و بدون بهره بيل هاي مکانيکي سانوارد

تعداد معـدودي بيل 230 سانوارد، بيل 360 سـانوارد، ميني لـودر3210سانــوارد و لــودر 5 تن با شرايط فروش اعتباري بدون بهره (تا پايان مرداد) آماده عرضه به متقــاضيــان محتـرم مي بـاشد.

خـواهشمند است جهت دريـافت اطلاعات تکميلـي با واحـد فروش مـاشين آلات شـرکت پرشيــن ليفتــراک لوتـوس مـاشين بـه شماره تلفـن: 37742929 -071 و 09175557400 تمـاس حـاصل فرماييد.