پارسیـان لیفتـراک لوتوس ماشین

عاملیت فروش و خدمات پس از فروش آسان خودرو کد-105

(سهامی خاص)
آسـان خـودرو
 ارائه شرایط فوق العاده فروش
 فــروش اقســاطی
 پــرداخت اعتبــاری
 ارائه تسهیلات ویــژه
 فروش و خدمات پس از فروش جرثقیل های ZOOMLION
 در ظرفیت های 25 الی 220 تن
  با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 به همراه وارانتی 1 ساله یا 2000ساعت
 فروش و خدمات پس از فروش بیل هیدرولیک ZOOMLION
 همراه با وارانتی 1 سـاله یا2500سـاعت
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 دامپتراک NHL
 در ظرفیت های 35-60-100 تن
 وارانتی 1 سـاله یا 5000 سـاعت
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 فروش تاور کرین ZOOMLION
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 به همراه وارانتی 1 ساله
 با ظرفیت های6-8-10-12-16 و 25 تن
 فروش و خدمات پس از فروش لودر چرخ لاستیکی FIXTECH-CG
 با شرایط پرداخت و تسهیلات ویژه
 وارانتی 1 ساله یا 2000ساعت
 ارائه شرایط فوق العاده فروش
 فروش اقساطی و پرداخت اعتباری

اخبار سایت شرکت پارسیان لیفتراک لوتوس ماشین


کسب تنديس رتبه برتر خدمات پس از فروش آسان خودرو در سال 1393
دومين همايش تجليل از عوامل فروش و خدمات پس از فروش شرکت آسان خودرو روز جمعه اول خرداد 1394 در محل هتل المپيک تهران، با حضور مديران عالي شرکت آسان خودرو، کليه عوامل فروش و خدمات پس از فروش از سراسر کشور برگزار گرديد.

در ابتداي اين مراسم جناب آقاي مهندس گرجي ضمن خوش آمد گويي در خصوص محصولات جديد قابل عرضه به مشتريان، سهم فروش محصولات آسان خودرو در سال گذشته، سهم بازار محصولات و اهداف سال جديد جهت همکاري، ايراد سخنراني نمودند.

در اين مراسم با توجه به ارزيابي هاي صورت پذيرفته، عامليت فروش و خدمات پس از فروش آسان خودرو در شيراز(گروه پارسيان ليفتراک)، تنديس دومين عامليت برتر خدمات پس از فروش شرکت آسان خودرو را به خود اختصاص داد.